Roberto Pătrășcoiu este Manager de proiect, Expert în accesarea fondurilor europene și Antreprenor

Experiență: Roberto a activat în management de proiect, în diferite roluri și funcții, de la membru în echipa de proiect și consultant pentru accesarea de finanțări europene, până la managementul de portofolii de proiecte în cadrul unor organizații internaționale. Experiența sa se materializează în investiții de peste 20 mil. EUR, buget total cumulat al diferitelor proiecte coordonate de-a lungul timpului, în domenii precum: lucrări de infrastructură în mediul rural, investitii de business, agricultură, sănătate, dezvoltare economică locală, educație sau democratie participativă. Paleta de finanțări atrase acoperă atât fondurile structurale (FEDR & FSE), cât și fonduri de dezvoltare rurală (FEADR), guvernamentale, norvegiene, elvețiene sau finanțări private.

In prezent Roberto este antreprenor, fiind asociat in dezvoltarea unor proiecte organizationale in domeniile: accesare fonduri structurale & project management, arhitectura & design interior si mediul non-guvernamental.

Studii și certificari: Roberto este absolvent al unui program de Master în „Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene” (ASE, Bucuresti 2007-2009) și doctor în domeniul dezvoltării urbane integrate în contextul politicilor regionale europene (Universitatea Bucuresti, 2009-2012). Este trainer autorizat în Management de proiect si a urmat mai multe cursuri de specializare în domenii ce țin de management/leadership și dezvoltare locală, în țară și străinătate (certified Lean Six Sigma-World Vision International, USA; chartered PMP- Project Management Institute-USA; Local Economic Development & Value Chain -World Vision International, Australia; CLLD- Mesopartner, Germania).